Życiorys świętej Rozalii mieści się w legendzie. Miałą pochodzić z rodziny arystokratycznej. Urodziła się w Palermo w 1129 r. Na chrzcie nadano jej to imię Rozalia, które składa się z nazw dwóch najpiękniejszych kwiatów: róży i lilii, jako znak życia niewinnego i oddanego Bogu. W tajemnicy przed rodziną złożyła Panu Bogu ślub dozgonnej czystości. Stara legenda mówi, że w noc poprzedzającą uroczyste zaręczyny Rozalia zdecydowała się po kryjomu opuścić pałac i schronić się w górskiej grocie jako pustelnica. To miłość do Jezusa Chrystusa sprawiła, że porzuciła ten świat, aby żyć dla Niego świadczy o tym napis na ścianie jaskini, który tam powstał : "Ja Rozalia Sinibaldi odważyłam się  z miłości ku memu Panu Jezusowi Chrystusowi tę grotę zamieszkać". Życie pełne modlitw, postów, pokuty i wyrzeczeń, które prowadziła sprawiło, że doszła do Pana w młodym wieku 31 lat.

 

Papież Urban VIII wpisał Rozalię do Martyrologium Rzymskiego pod datą 04 września i ten dzień w kalendarzu wyznaczył ku jej czci.

 

Gdy na Sycylii w 1624 r. wybuchła groźna epidemia dżumy, odnaleziono długo poszukiwane szczątki pustelnicy Rozalii. Jej wstawiennictwo zatrzymało rozprzestrzenianie się tej strasznej choroby.

 

Święta Rozalia do dziś uznawana jest za patronkę broniącą przed epidemiami, chorobami zakaźnymi i morowym powietrzem.

 

Niech jej Wstawiennictwo chroni nas od tej najgorszej choroby współczesności, jaką jest utrata w wiary w darmową miłość Boga objawioną w Jezusie Chrystusie.
 

Święta Rozalia


Konserwacja

Opis znajdujący się na odwrocie:

Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej zaprawiony kosztem Pawła i Agnieszki Małżonków Kozłowskich za r.s. 30 czyli Zfp 200. Obraz Svy Rozalii ciz małżonkowie sprawili wspólnie z Teklą Skrzeczynową, a malowany przez Artystkę. Zas cała Kaplica wzniesiona wpoczątku wspólnie przez małżonków Kozłowskich i z Józefem Skrzeczyną, a po śmierci Skrzeczyny przy pomocy żony jego i Jana Adamczyka zięcia, lecz w samem końcu przez Kozłowskich zupełnie dokończoną została w roku 1873.

Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej

Kapliczka została pobudowana 1874 r. Zgodę na jej wystawienie wydano 20.11.1870r. Indult na odprawianie Mszy św. w kaplicy wydał biskup sandomierski, Michał Juszyński.

 

Powstanie tej kaplicy wiąże się z powracającą epidemią cholery (m.in. w latach 1837, 1855, 1866)

 

Wzorek Katarzyna tak wspominała zasłyszane od starszych ludzi opowieści:

 

"Ludzie marli masowo całymi rodzinami. Sąsiedzi chowali sąsiadów, bo nie miał kto. Wielki strach i trwoga ogarnęły ludzi.
Opowiadano, że pewna kobieta miała widzenie i słyszała głos, który mówił aby postawić kapliczkę ku czci św. Rozalii. Sprowadzono obraz świętej i z wielką procesją przyniesiono go do kaplicy. Choroba doszła do zbudowanej kaplicy i się zatrzymała."

 

Kapliczka stała się najważniejszym miejscem dla mieszkańców, to wciąż bijące serce Psar. Wielu parafian gdy przychodzi do kościoła, kieruje pierwsze kroki do swej opiekunki Rozalii.

 

Parafianie ufają, że to dzięki ich patronce św. Rozalii parafię nie nawiedzają groźne burze, nawałnice czy gradobicia.

Kapliczka św. Rozalii

Rys historyczny

Parafia Matki Bożej pięknej miłości

 

 


Początki parafii to przełom lat 70 i 80 XX w. I podział parafii pw. Św. Stanisława w Bodzentynie. W 1979 r. Ks. Stanisław Klocek, proboszcz z Bodzentyna, zdecydował o zaadoptowaniu kaplicy w Psarach na potrzeby przyszłego kościoła. W 1984 r. Ks. Bp Jan Gurda poświęcił budowaną świątynię i wmurował kamień węgielny. Dekretem z 1986 r. Bp Stanisław Szymecki erygował parafię w Psarach.

 

We wnętrzu świątyni znajduje się ołtarz przedstawiający Chrystusa ukrzyżowanego oraz Matkę Bożą i św. Jana ewangelistę. Z lewej strony ołtarza znajduje się obraz Matki Bożej Pięknej Miłości, natomiast z prawej obraz Chrystusa Miłosiernego. Tuż obok znajduje się obraz Matki Bożej Częstochowskiej ufundowany przez Pawła i Agnieszkę Kozłowskich w 1873 roku. Obraz został gruntownie odrestaurowany przez Ireneusza Krakowskiego z Lublina
w 2019 roku.

 

W kapliczce św. Rozalii znajduje się nowy ołtarz wykonany przez Andrzeja Kondraka w 2018 roku. W ołtarzu znajduje się obraz przedstawiający św. Rozalię modlącą się u wejścia do groty, w której mieszkała.

Parafia Matki Bożej Pięknej Miłości w Psarach

Historia parafii

Adres

Psary-Stara Wieś 49A

26-010 Bodzentyn

Kontakt

 +48 41 311 52 02

 +48 602 599 055

 par.psary.starawies@gmail.com

Nr konta parafii

18 8493 0004 0090 0900 7849 0001

Obserwuj nas